Публічна оферта про надання благодійної допомоги

Публічна оферта про надання благодійної допомоги, спрямована на невизначене коло фізичних осіб (Благодійник) і є публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Наша справа Україна», в особі Голови фонду Артема Петрова, чинного на підставі Статуту, на зазначених умовах:

 1. Поняття
  Публічна оферта -пропозиція Благодійного Фонду «Наша справа Україна», розміщена на сайті https://www.nashasprava.net/ про надання благодійної допомоги, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.
  Акцепт – прийняття публічної Оферти в повному обсязі, здійснюючи грошові перекази за допомогою платіжних форм та коштів, розміщених на сайті Благодійного Фонду «Наша справа Україна» шляхом перерахування коштів на поточні рахунки Благодійного Фонду «Наша справа Україна» через банківські установи. Публічна Оферта вважається акцептованою з дати зарахування коштів на поточний рахунок Благодійного Фонду “Наша справа Україна”. Благодійна допомога – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Благодійного Фонду «Наша справа Україна» з метою подальшого використання та досягнення цілей цього Фонду, визначених його Статутом, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», цим договором та Статутом.
  Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно надає благодійну допомогу, яка акцептувала Публічну Оферту.

 2. Предмет Договору
  Предметом цього Договору є добровільна передача Благодійником у власність Благодійного Фонду «Наша справа Україна» грошових коштів шляхом здійснення благодійної допомоги на забезпечення статутної діяльності Благодійного Фонду «Наша справа Україна» відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Благодійник особисто визначає обсяг благодійної допомоги, не маючи на меті отримання прибутку, інших благ для сторін.

 3. Акцепт
  Акцептом Публічної Оферти для Благодійника- згода з умовами даної Оферти, її цілями та метою публічного збору коштів, підтвердження права Благодійного Фонду «Наша справа Україна» використати частину благодійної допомоги на адміністративні витрати даного Фонду у розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організаціях». За бажанням ознайомитися зі звітністю, надіславши запит на електронну пошту nashasprava.ukraine@gmail.com Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір вважається укладеним у письмовій формі відповідно до статей Цивільного кодексу України та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», і не укладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього договору.

 4. Права та обов’язки Благодійного Фонду «Наша справа Україна»
  Благодійний Фонд «Наша справа Україна» має право: – отримувати Благодійну допомогу та використовувати її відповідно до предмета та умов даного Договору, свого Статуту; – використовувати частину благодійної допомоги на адміністративні витрати Фонду у розмірі не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд зобов’язаний: – на запит в електронному вигляді звітувати про використання благодійної допомоги шляхом розміщення на сайті https://www.nashasprava.net/ – використовувати пожертвування лише для досягнення цілей, передбачених своїм Статутом.

 5. Права Благодійника
  Благодійник має право здійснювати контроль за використанням цим Фондом Благодійної пожертви за призначенням.

 6. Місце проведення громадського збору коштів
  Публічне збирання коштів Благодійної пожертвування здійснюється на території будь-якої держави світу. Безпосередня діяльність цього Фонду щодо їх цілей, передбачених Статутом Благодійного Фонду «Наша справа Україна», здійснюється на території України.

 7. Строк збору коштів
  Публічне збирання коштів триває до моменту ліквідації Благодійного Фонду «Наша справа Україна», про що буде розміщено на сайті https://www.nashasprava.net/

 8. Порядок використання Благодійної допомоги
  Відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», своєю статутною діяльністю та програм.

 9. Відповідальність Фонду
  Цей Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до законодавства України.

 10. Порядок загального доступу до інформації Благодійної Організації
  Розміщена на сайті https://www.nashasprava.net/

 11. Порядок загального доступу до інформації Благодійника
  Шляхом акцептування Публічної Оферти Благодійник підтверджує, що дає свою згоду на збирання, обробку та використання своїх персональних даних згідно з чинним законодавством України.