ПОЛІТИКИ ФОНДУ

В своїй діяльності БО «Благодійний фонд «Наша справа Україна» спирається на затверджені та запроваджені в роботу організації політики, в яких чітко визначені основні цінності організації (наприклад, відповідальність, служба суспільству, гендерно-чутливий підхід у роботі, релігійна свобода та інші), фундаментальні засади діяльності організації (наприклад, неприбутковість, неурядовість, незалежність та самоврядність та інші) та керівні настанови (конфліктна чутливість, конфіденційність та інші).

Гендерна політика є однією із базових складових, на якій ґрунтується діяльність організації. Гендерна нерівність є фундаментальною причиною бідності, нестабільності, дискримінації та насилля. І протидія цій нерівності, як і іншим проявам та формам дискримінації, гендерно чутливе планування програм і проектів та посилення ролі жінок і дівчат у суспільстві є наріжними каменями в нашій політиці.

Політична нейтральністьє одним з головних принципів організації. Політика політичної нейтральності, яка діє в нашій організації, встановлює вимоги, які закріплюють стандарти політичної нейтральності БО «Благодійний фонд «Наша справа Україна».

Захист та безпека наших підрядників, співробітників і членів виїзних груп є основною відповідальністю нашої організації. Тому з метою підвищення обізнаності щодо безпеки всіх підрядників, працівників і  членів виїзних груп було розроблено та прийнято політику безпеки організації

Всі політики організації: